Bài viết mới đăng
DOANH NGHIỆP LIÊN TỤC KHAI TỬ - CÁC NHÀ QUẢN LÝ CẦN LÀM GÌ?

Trong vòng 15 năm trở lại đây, đã có rất nhiều doanh nghiệp mới đươc thành lập (riêng năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới đã đạt kỷ lục là 110.000) nhưng tỷ lệ tăng trưởng lại chỉ tăng 5.1%. Bởi bên cạnh đó, cũng có hàng loạt công ty tuyên bố giải thể, phá sản.

Những sai lầm của sếp khiến nhân viên nghỉ việc

Bắt nhân viên làm việc "quá sức" , không quan tâm và khen thưởng kịp thời, hay đặt mục tiêu như thách đố sẽ khiến các lãnh đạo mất dần nhân lực Các lãnh đạo thường có xu hướng đổ lỗi cho mọi thứ khi nhắc đến việc nhân viên bỏ công ty, mà bỏ qua vấn đề then chốt là phần lớn lao động không bỏ việc, họ chỉ rời bỏ lãnh đạo mà thôi. Theo Entrepreneur, điều này có thể dễ dàng tránh được, chỉ cần các lãnh đạo nhìn nhận lại vấn đề và thay đổi phương thức ứng xử với nhân viên. Dưới đây là 9 sai lầm mà các sếp thường mắc phải khiến nhân viên nghỉ việc.

ĐỐI VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CÓ CẦN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KHÔNG?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước nhà, đóng góp đến 40% GDP cả nước. Tuy nhiên, trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với áp lực từ các đối thủ nước ngoài do hạn chế về năng lực cạnh tranh.

TÀI LIỆU ĐƯỢC XEM NHIỀU

Hàng đợi Microsoft Azure

169

Trang trước Trang sau

Hàng đợi Microsoft Azure

Theo ngôn ngữ phổ biến được các nhà phát triển sử dụng, hàng đợi là một cấu trúc dữ liệu được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tuân theo quy tắc Nhập trước xuất trước. Một mục dữ liệu có thể được chèn từ phía sau hàng đợi trong khi nó được truy xuất từ ​​phía trước. Hàng đợi Azure là một khái niệm rất giống nhau được sử dụng để lưu trữ các thông báo trong một hàng đợi. Một người gửi gửi tin nhắn và một khách hàng nhận và xử lý chúng. Một tin nhắn có một vài thuộc tính được đính kèm với nó, chẳng hạn như thời gian hết hạn.

Máy khách thường xử lý và xóa thư. Dịch vụ Windows Azure cho phép tin nhắn được lưu trữ trong 7 ngày và sau đó nó sẽ tự động bị xóa, nếu nó không bị khách hàng xóa. Có thể có một người gửi và một khách hàng hoặc một người gửi và nhiều khách hàng hoặc nhiều người gửi và nhiều khách hàng.

Có hai dịch vụ được cung cấp bởi Windows Azure cho hàng đợi tin nhắn. Chương này bao gồm hàng đợi Windows Azure. Dịch vụ khác được gọi là 'Hàng đợi Xe buýt Dịch vụ'.

Tách rời các thành phần là một trong những ưu điểm của dịch vụ hàng đợi tin nhắn. Nó chạy trong một môi trường không đồng bộ, nơi các thông điệp có thể được gửi giữa các thành phần khác nhau của một ứng dụng. Do đó, nó cung cấp một giải pháp hiệu quả để quản lý quy trình làm việc và nhiệm vụ. Ví dụ: một thông báo để hoàn thành một nhiệm vụ được gửi từ giao diện người dùng của ứng dụng và được nhận bởi một backend worker, sau đó người này sẽ hoàn thành nhiệm vụ và xóa thông báo đó.

Cân nhắc

Các thư trong hàng đợi lưu trữ không được sao chép ở bất kỳ đâu, điều đó có nghĩa là chỉ có một bản sao thư của bạn. Số lượng thư tối đa có thể được xử lý là 20.000. Kích thước tối đa của một tin nhắn có thể là 64 kb.

Quản lý hàng đợi bằng PowerShell

Tạo hàng đợi

Bước 1 - Nhấp chuột phải vào Windows PowerShell trên thanh tác vụ. Chọn 'Chạy ISE với tư cách quản trị viên'.

Bước 2 - Chạy lệnh sau để truy cập tài khoản của bạn. Vui lòng thay thế phần được đánh dấu cho tài khoản của bạn.

$context = New-AzureStorageContext -StorageAccountName tutorialspoint StorageAccountKey 
iUZNeeJD+ChFHt9XHL6D5rkKFWjzyW4FhV0iLyvweDi+Xtzfy76juPzJ+mWtDmbqCWjsu/nr+1pqBJj rdOO2+A==

Bước 3 - Chỉ định tài khoản lưu trữ mà bạn muốn tạo hàng đợi.

Set-AzureSubscription –SubscriptionName "BizSpark" -CurrentStorageAccount tutorialspoint 

Bước 4 - Tạo hàng đợi.

$QueueName = "thisisaqueue" 
$Queue = New-AzureStorageQueue Name $QueueName -Context $Ctx 

Tạo hàng đợi

Truy xuất hàng đợi

$QueueName = "thisisaqueue" 

$Queue = Get-AzureStorageQueue Name $QueueName Context $Ctx

Xóa hàng đợi

$QueueName = "thisisaqueue" 

Remove-AzureStorageQueue Name $QueueName Context $Ctx

Xóa hàng đợi

Chèn tin nhắn vào hàng đợi

Bước 1 - Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

$context = New-AzureStorageContext -StorageAccountName tutorialspoint StorageAccountKey 

iUZNeeJD+ChFHt9XHL6D5rkKFWjzyW4FhV0iLyvweDi+Xtzfy76juPzJ+mWtDmbqCWjsu/nr+1pqBJj rdOO2+A==

Bước 2 - Chỉ định tài khoản lưu trữ bạn muốn sử dụng.

Set-AzureSubscription –SubscriptionName "BizSpark" -CurrentStorageAccount tutorialspoint

Bước 3 - Truy xuất hàng đợi và sau đó chèn tin nhắn.

$QueueName = "myqueue" 
$Queue = Get-AzureStorageQueue -Name $QueueName -Context $ctx 

if ($Queue -ne $null) {  
   $QueueMessage = New-Object -TypeName Microsoft.WindowsAzure.Storage.Queue.CloudQueueMessage
      -ArgumentList "my message is this"  
   $Queue.CloudQueue.AddMessage($QueueMessage) 
}

Điều kiện 'if' trong script ở trên kiểm tra xem hàng đợi được chỉ định có tồn tại hay không.

Dequeue Thư tiếp theo từ Hàng đợi

Bước 1 - Đầu tiên kết nối với tài khoản của bạn và chỉ định tài khoản lưu trữ, bằng cách chạy các lệnh như được hiển thị trong các bước trên.

Bước 2 - Truy xuất hàng đợi.

$QueueName = "myqueue" 
$Queue = Get-AzureStorageQueue -Name $QueueName -Context $ctx 
$InvisibleTimeout = [System.TimeSpan]::FromSeconds(10)

Bước 3 - Xếp hàng chờ tin nhắn tiếp theo.

$QueueMessage = $Queue.CloudQueue.GetMessage($InvisibleTimeout)

Bước 4 - Xóa tin nhắn không có giá trị.

$Queue.CloudQueue.DeleteMessage($QueueMessage)

Quản lý hàng đợi bằng Azure Storage Explorer

Bước 1 - Chọn tài khoản lưu trữ từ menu thả xuống ở trên cùng bên phải. Các tài khoản sẽ được hiển thị nếu bạn đã thêm chúng trong lần sử dụng trước đó. Nếu không, bạn có thể thêm tài khoản và nó sẽ yêu cầu thông tin đăng nhập của bạn. Sau khi đăng nhập, bạn sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình trong Azure Storage Explorer.

Bước 2 - Bạn có thể thêm hàng đợi mới bằng cách chọn 'Hàng đợi' từ bảng điều khiển bên trái và nhấp vào 'Mới' như thể hiện trong hình sau.

Trình khám phá lưu trữ hàng đợi

Bước 3 - Nhập tên của Hàng đợi và nó được tạo trong tài khoản lưu trữ của bạn.

Bước 4 - Thêm và xóa tin nhắn bằng cách chọn hàng đợi trong bảng điều khiển bên trái.

Trình khám phá lưu trữ hàng đợi


Trang trước Trang sau