Bài viết mới đăng
DOANH NGHIỆP LIÊN TỤC KHAI TỬ - CÁC NHÀ QUẢN LÝ CẦN LÀM GÌ?

Trong vòng 15 năm trở lại đây, đã có rất nhiều doanh nghiệp mới đươc thành lập (riêng năm 2016, số doanh nghiệp thành lập mới đã đạt kỷ lục là 110.000) nhưng tỷ lệ tăng trưởng lại chỉ tăng 5.1%. Bởi bên cạnh đó, cũng có hàng loạt công ty tuyên bố giải thể, phá sản.

Những sai lầm của sếp khiến nhân viên nghỉ việc

Bắt nhân viên làm việc "quá sức" , không quan tâm và khen thưởng kịp thời, hay đặt mục tiêu như thách đố sẽ khiến các lãnh đạo mất dần nhân lực Các lãnh đạo thường có xu hướng đổ lỗi cho mọi thứ khi nhắc đến việc nhân viên bỏ công ty, mà bỏ qua vấn đề then chốt là phần lớn lao động không bỏ việc, họ chỉ rời bỏ lãnh đạo mà thôi. Theo Entrepreneur, điều này có thể dễ dàng tránh được, chỉ cần các lãnh đạo nhìn nhận lại vấn đề và thay đổi phương thức ứng xử với nhân viên. Dưới đây là 9 sai lầm mà các sếp thường mắc phải khiến nhân viên nghỉ việc.

ĐỐI VỚI NHỮNG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CÓ CẦN XÂY DỰNG QUY TRÌNH KHÔNG?

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một bộ phận quan trọng trong nền kinh tế nước nhà, đóng góp đến 40% GDP cả nước. Tuy nhiên, trong thời buổi hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối mặt với áp lực từ các đối thủ nước ngoài do hạn chế về năng lực cạnh tranh.

TÀI LIỆU ĐƯỢC XEM NHIỀU

Blobs Microsoft Azure

191

Trang trước Trang sau

Blobs Microsoft Azure

Đầu tiên chúng ta hãy hiểu Blob là gì. Từ 'Blob' mở rộng thành B inary L arge OB ject. Các khối bao gồm hình ảnh, tệp văn bản, video và âm thanh. Có ba loại đốm màu trong dịch vụ được cung cấp bởi Windows Azure là block, append và page blobs.

  • Các khối màu là tập hợp các khối riêng lẻ với ID khối duy nhất. Các đốm màu cho phép người dùng tải lên một lượng lớn dữ liệu.

  • Thêm các đốm màu là các khối được tối ưu hóa giúp thực hiện các hoạt động hiệu quả.

  • Các đốm màu trang là tổng hợp các trang. Chúng cho phép các thao tác đọc và ghi ngẫu nhiên. Trong khi tạo một đốm màu, nếu loại không được chỉ định, chúng được đặt thành loại khối theo mặc định.

Tất cả các đốm màu phải ở bên trong một hộp đựng trong bộ lưu trữ của bạn. Đây là cách tạo vùng chứa trong bộ nhớ Azure.

Tạo vùng chứa

Bước 1 - Truy cập cổng Azure và sau đó vào tài khoản lưu trữ của bạn.

Bước 2 - Tạo vùng chứa bằng cách nhấp vào 'Tạo vùng chứa mới' như thể hiện trong hình ảnh sau.

Blobs Tạo vùng chứa

Có ba tùy chọn trong trình đơn thả xuống Access đặt quyền cho ai có thể truy cập các đốm màu. Tùy chọn 'Riêng tư' sẽ chỉ cho phép chủ sở hữu tài khoản truy cập. 'Vùng chứa công khai' sẽ cho phép truy cập ẩn danh vào tất cả nội dung của vùng chứa đó. Tùy chọn 'Public blob' sẽ đặt quyền truy cập mở vào blob nhưng sẽ không cho phép truy cập vào vùng chứa.

Tải lên Blob bằng PowerShell

Bước 1 - Truy cập 'Windows PowerShell' trên thanh tác vụ và nhấp chuột phải. Chọn 'Chạy ISE với tư cách Quản trị viên'.

Bước 2 - Lệnh sau sẽ cho phép bạn truy cập tài khoản của mình. Bạn phải thay đổi các trường được đánh dấu trong tất cả các lệnh.

$context = New-AzureStorageContext -StorageAccountName tutorialspoint StorageAccountKey

iUZNeeJD+ChFHt9XHL6D5rkKFWjzyW4FhV0iLyvweDi+Xtzfy76juPzJ+mWtDmbqCWjsu/nr+1pqBJj rdOO2+A== 

Bước 3 - Chạy lệnh sau. Điều này sẽ giúp bạn biết thông tin chi tiết về tài khoản Azure của bạn. Điều này sẽ đảm bảo rằng đăng ký của bạn đã hoàn tất.

Get-AzureSubscription 

Bước 4 - Chạy lệnh sau để tải tệp của bạn lên.

Set-AzureStorageBlobContent -Blob Montiorlog.png -Container images -File 
"E:\MyPictures\MonitorLog.png" -Context $context -Force

Tải lên Blob bằng PowerShell

Bước 5 - Để kiểm tra xem tệp đã được tải lên chưa, hãy chạy lệnh sau.

Get-AzureStorageBlob -Container $ContainerName -Context $ctx | Select Name 

Tải xuống Blob

Bước 1 - Đặt thư mục mà bạn muốn tải xuống tệp.

$localTargetDirectory = "C:\Users\Sahil\Downloads"

Bước 2 - Tải xuống.

$BlobName = "Montiorlog.png" Get-AzureStorageBlobContent -Blob $BlobName 
Container $ContainerName -Destination $localTargetDirectory -Context $ctx

Hãy nhớ những điều sau -

  • Tất cả tên lệnh và tên tệp đều phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • Các lệnh phải nằm trong một dòng hoặc phải được tiếp tục ở dòng tiếp theo bằng cách thêm `vào dòng trước (` là ký tự tiếp tục trong PowerShell)

Quản lý các khối bằng Azure Storage Explorer

Quản lý các đốm màu khá đơn giản bằng giao diện 'Azure Storage Explorer' vì nó giống như trình khám phá tệp và thư mục của Windows. Bạn có thể tạo vùng chứa mới, tải lên các đốm màu, xem chúng ở định dạng được liệt kê và tải xuống. Hơn nữa, bạn có thể sao chép chúng vào vị trí phụ một cách rất đơn giản với giao diện này. Hình ảnh sau đây làm cho quá trình rõ ràng. Có thể thấy, khi một tài khoản được thêm vào, chúng ta có thể chọn nó từ menu thả xuống và bắt đầu. Nó làm cho việc vận hành lưu trữ Azure rất dễ dàng.

Quản lý trình khám phá bộ nhớ


Trang trước Trang sau