trò chơi học tập cho trẻ em

"GAMES For KIDS" Cung cấp cho trẻ em những trò chơi học tập vui nhộn miễn phí. Trò chơi trực tuyến củng cố các kỹ năng quan trọng cần thiết cho học sinh tiểu học và quá trình giáo dục của chúng. Trò chơi được phát triển hoàn toàn bởi các giáo viên tiểu học với mục tiêu củng cố các khái niệm học tập cơ bản về toán, đọc, chính tả, ngữ văn, đánh máy và giải quyết vấn đề. Các trò chơi học tập là miễn phí, học sinh không phải đăng ký hoặc có tài khoản.


ClickStates

Trò chơi với các quốc gia và thủ đô

Geoboard

Geoboard trực tuyến cho trẻ em

KnowItAll

Trò chơi câu hỏi đố vui cho trẻ em