Kỹ năng: Tiếng Anh, Toán, Đọc, Khoa học và Nghiên cứu Xã hội. Trả lời các câu hỏi đố trẻ em để kiếm token có thể dùng làm tiền thưởng!
Biết điều đó Tất cả có hơn 700 câu hỏi đố vui dành cho trẻ em. Hoàn thành trận đấu với ai đó trong thời gian thực và kiếm tiền thưởng bằng cách trả lời các câu hỏi nhanh hơn đối thủ của bạn. Đăng nhập để tiết kiệm năng lực của bạn và kiếm được những quyền lực lớn mà bạn có thể sử dụng để giúp trả lời các câu hỏi đố trong tương lai. Tất cả các nhiệm vụ đều mang tính giáo dục và phù hợp với các tiêu chuẩn của tiểu bang. Trò chơi câu đố trẻ em