trò chơi học tập cho trẻ em

"GAMES For KIDS" Cung cấp cho trẻ em những trò chơi học tập vui nhộn miễn phí. Trò chơi trực tuyến củng cố các kỹ năng quan trọng cần thiết cho học sinh tiểu học và quá trình giáo dục của chúng. Trò chơi được phát triển hoàn toàn bởi các giáo viên tiểu học với mục tiêu củng cố các khái niệm học tập cơ bản về toán, đọc, chính tả, ngữ văn, đánh máy và giải quyết vấn đề. Các trò chơi học tập là miễn phí, học sinh không phải đăng ký hoặc có tài khoản.


MathRace

Trò chơi Đua xe Toán học trực tuyến cho trẻ em

JetTank

Đặt trò chơi giá trị trực tuyến cho trẻ em

CoinCollector

Trò chơi đếm xu miễn phí cho trẻ em

RoadRacer

Trò chơi ô tô toán học trực tuyến

Snake

Toán thứ tự số cho trẻ em

MQ2

Trò chơi phiêu lưu toán học

BlockBuster

Trò chơi gia đình sự thật

BoomBlocks

Trò chơi toán học cho trẻ em