Kỹ năng : Sự thật và ý kiến, Rút ra kết luận, Đầu mối ngữ cảnh và Âm tiết. Đập hộp để tìm chìa khóa mở khóa rương kho báu trong trò chơi đọc sách hàng đầu của chúng tôi.