Kỹ năng : Phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia. Bắn bóng vào rổ cho đúng câu trả lời.
Mục tiêu của bạn tốt đến mức nào? Nhìn vào vấn đề, sau đó bắn bóng vào đúng rổ trong một trong những trò chơi toán học bóng rổ hay nhất của chúng tôi. Các cú đánh được thực hiện ở cuối trận có giá trị 3 điểm! Theo dõi đồng hồ bắn và sử dụng hình thức bắn tốt.