Đọc câu chuyện trong đám mây bão, sau đó đập vào cây nêu ý chính.