Kỹ năng : Đọc, Ngữ văn và Toán
Thành lập một đội gồm 3 người bạn chiến đấu và đối đầu với những tên trùm hùng mạnh. Kiếm đá quý để tăng chỉ số và kỹ năng hoặc mở khóa những người bạn mạnh mẽ hơn. Bạn sẽ phải sử dụng tất cả các loại chiến lược để đánh bại kẻ thù như Snorg, Iggy và Gargoon.